Je pro pronajímatele výhodné přepsat úhrady energií na nájemníka?

Mnoho majitelů – pronajímatelů nemovitostí si již někdy položilo otázku, zda je či není vhodné vyřešit úhrady energií tak, aby je platil nájemník přímo dodavateli. Každý pronajímatel má většinou svůj zaběhnutý postup. S ohledem na mé letité zkušenosti se zprostředkováním pronájmů nemovitostí si dovoluji radit:

Ano, přepsat. A to nejen elektroměr či plynoměr, ale prakticky cokoliv co přepsat lze (např. úhrady za připojení k internetu či úhrady za telefon-pevnou linku).“

 Mám pro to několik důvodů:

  1. Nájemník uzavírá smlouvu vlastním jménem a zodpovídá za svoji spotřebu. Pokud by nějaký nepoctivý nájemník neplatil za spotřebu energií, dodavatelská společnost bude pohledávky vymáhat po nájemníkovi (nikoliv po pronajímateli). Elektroměr či plynoměr lze převést na jiného (nového) nájemníka či na majitele, i když původní nájemník má vůči energetické společnosti pohledávku. Případná pohledávka se totiž týká původního nájemníka, nikoliv elektroměru či plynoměru.
  1. Je to jednoduché – elektroměr či plynoměr lze převést vyplněním jednoduchého formuláře, který bývá ke stažení na stránkách dodavatelských společností (např. formulář pro převod elektřiny od PRE či převod plynu od Pražské plynárenské). Formulář je možné poslat klasickou či elektronickou poštou, převod elektroměru je možné vyřídit on-line na stránkách dodavatele elektřiny (PRE). Kvalitní realitní makléř Vám navíc zařídí převod energií v rámci svých služeb.
  1. Majitel nemusí složitě vyúčtovávat spotřebu energií při ročním zúčtování či při závěrečném vyúčtování na konci nájmu. Vyúčtování energií provádí s nájemníkem dodavatelská společnost.
  1. Může to navozovat lepší vztah mezi pronajímatelem a nájemníkem. Nájemník platí pronajímateli nájemné (+ služby připadající na byt), tedy cenu za to, že bydlí. Vzhledem k tomu, že ostatní platby realizuje sám, nevzniká u něj pocit, že majiteli za další služby přeplácí.
  1. Pokud hradí nájemník energie přímo dodavateli, častokrát má nižší spotřebu energií, protože vidí přímý vztah mezi pohyby na elektroměru či plynoměru a zálohami, které pravidelně hradí dodavateli. Může efektivně redukovat svoji spotřebu.

Stanislav Durchánek

 

Napište mi!